top of page

ליווי וייצוג רוכשי דירות חדשות מקבלן

בדיקת זכויות של המוכר, היתרי בנייה ושעבודים על הקרקע

 

בדיקת תנאי חוזי המכר וזכויות המוכר, ניהול משא ומתן על תנאי החוזה עם עורך הדין של הקבלן, בדיקת הביטחונות המוצעים על ידי המוכר והתאמתן להוראות חוק מכר (דירות).
חוזי שכירות של דירות, מגרשים וחנויות - טיפול כולל, עריכת חוזים, בדיקת חוזה השכירות.

 

רכישת דירה יד שנייה

 

לפני רכישת דירה, יש לבדוק את מצב המשפטי של הדירה. 
המשרד מתמחה בתחום עסקאות מקרקעין, תבחן את מצבה המשפטי של הדירה ותוודא מי המוכרים הינם בעלי הזכויות על הנכס.
בנוסף יש לברר כי לא חלים על הדירה שעבודים, עיקולים או תביעות, המשרד בשיתוף פעולה עם שמאי מקרקעין יבדוק בנוסף האם לאור מצבה התכנוני של הדירה קיימות חריגות בנייה. .

מכירת דירה או מגרש

 

המשרד עוסק במתן ייצוג וליווי משפטי למוכר ולקונה של הנכס. 
המשרד מעניק ליווי משפטי במסגרת עסקאות מקרקעין החל מברור זכויות המוכר, הליווי הבנקאי הנדרש למימון העסקה ועד לרישום הזכויות על שם הקונה. 
כמו כן, המשרד מלווה את לקוחותיו בנושא סילוק/גרירת משכנתאות ו/או נטילת משכנתאות במסגרת עסקת מכר. .

 

הסכם שכירות

 

המשרד מעניק ליווי משפטי מקצועי למשכירים ושוכרים. 
שירותי המשרד כוללים הכנת הסכם שכירות, בדיקת מצב הזכויות בנכס עבור השוכר וניהול משא ומתן מול הצד השני על מנת לגבש נוסח סופי של הסכם השכירות ולהבטיח את קיום הביטחונות לטובת המשכיר.

 

מיסוי מקרקעין

המשרד מתמחה בתחום מיסוי מקרקעין.
הליווי המשפטי בנושא מיסוי מקרקעין יינתן כבר בשלב הראשוני של העסקה, הן עבור המוכר והן עבור הקונה.

 

מס שבח הוא מס שהוטל על המוכר ויש לבדוק האם ניתן ליהנות מפטור חלקי או מלא. 
מס רכישה חל על הקונה כאשר מדובר בדירת מגורים, מגרש, משרד או נכס חקלאי. יש לבדוק את גובה מס הרכישה עוד לפני ביצוע העסקה. 
היטל השבחה עשוי להיות מס מקרקעין הכבד ביותר המוטל על הנכס לכן יש גם לבדוק נושא זה בשלב הראשוני של העסקה.
bottom of page